facebook twitter Linkedin
Prof. Dr. M. Sait Şimşek
said simsek
Tüm Yazıları

simseksaid@hotmail.com

MEZHEP VE MEZHEPÇİLİK

 

Hedef, her Müslüman’ın dinin itikat, ibadet ve diğer hususlarını delillere dayanarak iman etmesi ve amel etmesidir. Hatta Ehl-i Sünnet âlimlerinin bir kısmı bile itikadî konularda taklidi kabul etmemiş bu konuda delillere dayalı olması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Bununla birlikte avam tabakasının birçoğunun delillerden habersiz ve bunu aşmalarının çok zor olduğu bir vakıadır. Bu sebeple âlimlerin önemli bir kısmı: “Avamın mezhebi yoktur; onların mezhebi müftülerinin mezhebidir” demişlerdir.

Şahsen kanaatim o ki: Kişi avamdan da olsa en azından İslam dininin hak din olduğunu, kendini ikna edecek kadar delilleriyle bilmesidir.

Avam delillere dayanmadıklarından aslında mezhepleri olmamakla birlikte en çok mezhepçilik yapanlar onlardır. Onları mezhepçilik yapmaya kışkırtanlar da yine delilleri bilmeyen veya delillerin değerlendirmesinden anlamayan fakat birtakım malumatı derlemiş âlim müsveddeleridir. Bunlar sadece ve sadece derledikleri malumatın hamallarıdır.

Bugün İslam âlemi için en büyük tehlike mezhepçiliktir. Mezhepçilik kışkırtılacak Şia ve Sünniler birbirine girecek, sonunda Müslüman olmayan emperyalistlere gün doğacak ve müdahale edeceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanı İran’da yaptığı konuşmada: “Beni ne Şia ne Sünni ilgilendirir. Beni burada Müslüman ilgilendiriyor” dedi diye sözünü ettiğim âlim müsveddelerinden bir kısmı rahatsız oldu. Ne sebeple bunu söyledi bilmiyorum ama bu hengâmede başka ne söylenebilir ki? Aslında çarpışanlar Müslüman olmasa da haksız yeren öldürülen gayr-ı Müslim bile Müslüman’ı ilgilendirir.

 

 

TarihViews
Total56
Sal. 285

----------------------------------

Beğendiklerinizi Sosyal Paylaşın!  

Yorum ekleAnti-spam: complete the task