facebook twitter Linkedin

Diğer Şiirleri

''Senden Umut Kesmem''

ferman okuyor bir yandan biri

habire katlime

eşlik ediyorum bense

radyoda bir türküye

''Gülistan'da bir Gül'üm var''

Şairin Ölümü

Bir şair yüzünde maske taşırsa ''eş'ar'' adında bir melek yaratılır.

Yetmiş başında yetmişer dili bulunan bu melek,

her başıyla bir devirde, her diliyle bir üslupta,

o şairi sabah akşam tel'in eder.

 

(birdenbire)

Su katılmamış kardeşlik

(birdenbire)

İrtifa kaybedince

(birdenbire)

Üzümün şaraba dönüştüğü gibi

Dönüşür mü birdenbire nefrete

 

(biraz)

İnsan

(biraz)

İnsan önce

(biraz)

Az seviyor görünse az

(biraz)

Ayrı düşse

Biraz gözden ırak olsa

Da

Gerekçeler edinse

 

Fakat demişim ben gözüm

Herkes görmediklerine inanacak

Benimse payıma

İnkar etmek düşecek gördüklerimi

 

Varmış mıydı ömrümüz onyedi sinn-i yaşa

Mermer masalarda aşklarımız geldi tuşa

Maniler dizdik adlarımıza

Merdiven dayandığı

İpin karıştığı çağda kumaşa

 

Şaşırmamak şanımdandır

Billah ki şaşmadım şaşırmadım

Merd o ki

Şaşırmasın namerde

 

Adam birden küfür etmez eğer et

ti; heç olmazsa ol zındıka bir fet

va  bulmazlar mı? Ger küfrümdü; şimdik,

mi merviy oldu? Ver ol müslümanlık

tı; merviyyatta yok müslimme isnad

 

Ger küfrümüz mübeyyen gelür: dünü küfrümüz

Ver ol iman göründüyse: eski inancımız

 

Şaşmamak şaşırmamak şanımdandır

Lakin efendim gözüm

-Sordun da söyledim-

Bir tuhaf oluyor insan gene de

Arka yandan seni

Dost vurunca

 

Ah yazık... ne yazık...

'Bir devlet sırrı' edinmiş

Benim ağabeyim bana hep sıyırtma geçmiştir.

 

Sürdürülen hıyanetin ne itirafı erdem

ne keffaret olur yarınki gün

Kuratarır mı onu bilmem

'Beraberlik Marşı'

'Suratları sahici olmayanların

Cüzdanlarındaki banknot elbet geçersiz'

 

İkimiz kalmıştık güya

Aşk yolunun yolcusu

Kimi şurda kimi burda

İşte tam şurada düşmüştü kimisi

Kiminin dünyası ahrete dönüşmüş

Benimse yol boyu başımla ayaklarım üşümüştü

 

Derya kenarında balam kaynar kumidim balam kaynar kumidim

Fenerler içinde yanar mumidim balam yanar mumidim

 

Gel gör ki

Benim ağabeyim günün birinde 'sonradan görmüş'tü

Arkadaş dediğin de ne

Bu yüzden ya kapı kulu ya hepsi nankördü

Gerçi sonradan

En son O düştü

Bilmem sonradan düştüğü için mi kötü düştü

 

/Dört kez yaşlandım demiş

Dört kıyametimden

Toprağın bendeki dört alacağından mı söz etmiştim/

Gözüm! ne dördü!

Anımsadıkça çoğalıyor adedi

 

Hesabı tevbeye kalmıştır

'İdare'si

Birdenbire döndüyse de nefrete

Ağabyimin dosyası birden kabarmamıştır

Kopyası alınamaz iktibas edilemez

Nezdimizde saklanmıştır

 

Düştü düştü 'kuş' düştü

Bil ki

Benim ağabeyim -geldi geçti- bir kıyamet bir kötü düştü